Volontør 2024

En oplevelse for livet

(del gerne med en ung, interesseret)


Til efteråret 2024 har vi ansat Alberte fra Farsø som volontør. Hun rejser til september til det nordvestlige hjørne af Tanzania og skal arbejde på Trinity School i Bukoba. Udsendelsen af Alberte sker i samarbejde med Mushemba Foundation. 


Under sit ophold vil Alberte sende små hilsner hjem til Vesthimmerlands provsti. (der vil senere komme oplysning om, hvordan man kan abonnere på nyhederne)


Det vil være muligt for præster, menighedsråd og andre i Vesthimmerlands provsti for kr. 300 at booke Alberte til at fortælle om sine oplevelser i 1. kvartal af 2025. Kontakt provstisekretæren på 40 48 25 10.

Som volontør:

 • Bliver du inspireret og du er en inspiration
 • Møder du nye kulturer og måder at udtrykke tro
 • Bliver du en del af et stærkt fællesskab og en anderledes hverdag


Vi tilbyder en kæmpeoplevelse, hvor provstiet – bortset fra en egenbetaling på kr. 12.000 – dækker alle direkte udgifter, som er forbundet med rejse og ophold.


Hvem er du?

Du er mindst 18 år, færdig med din ungdomsuddannelse.

Du kan klare dig på engelsk.

Du er bosiddende i Vesthimmerlands kommune.

Du er medlem af folkekirken.

Du har kørekort.


Det er for os naturligvis meget vigtigt at sikre, at den unge sendes ud til et sted, hvor de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. Vi må derfor også tage forbehold i forbindelse med corona-situationen.


Er du interesseret, da kontakt:

sognepræst Jens Jacob Jensen, Aars,

tlf. 29906164 –

Mail: jjkj@km.dk


– eller


provst Hanne Petersen,

Vesthimmerlands Provsti, Kirkeplads 6, 9600 Aars

tlf. 98661027 / 96369732

mail: vesthimmerlands.provsti@km.dk


Betingelser for at komme i betragtning:

 • Du skal være mindst 18 år og færdig med din ungdomsuddannelse
 • Du skal kunne klare dig på engelsk
 • Du skal være medlem af Folkekirken
 • Du skal være bosiddende i Vesthimmerlandskommune
 • Du skal have kørekort til brug ved foredragene 

En oplevelse for livet

(del gerne med en ung, interesseret)


Til efteråret 2024 har vi ansat Alberte fra Farsø som volontør. Hun rejser til september til det nordvestlige hjørne af Tanzania og skal arbejde på Trinity School i Bukoba. Udsendelsen af Alberte sker i samarbejde med Mushemba Foundation. 


Under sit ophold vil Alberte sende små hilsner hjem til Vesthimmerlands provsti. (der vil senere komme oplysning om, hvordan man kan abonnere på nyhederne)


Det vil være muligt for præster, menighedsråd og andre i Vesthimmerlands provsti for kr. 300 at booke Alberte til at fortælle om sine oplevelser i 1. kvartal af 2025. Kontakt provstisekretæren på 40 48 25 10.
Som volontør:

 • Bliver du inspireret og du er en inspiration
 • Møder du nye kulturer og måder at udtrykke tro
 • Bliver du en del af et stærkt fællesskab og en anderledes hverdag


Vi tilbyder en kæmpeoplevelse, hvor provstiet – bortset fra en egenbetaling på kr. 12.000 – dækker alle direkte udgifter, som er forbundet med rejse og ophold.


Hvem er du?

Du er mindst 18 år, færdig med din ungdomsuddannelse.

Du kan klare dig på engelsk.

Du er bosiddende i Vesthimmerlands kommune.

Du er medlem af folkekirken.

Du har kørekort.


Det er for os naturligvis meget vigtigt at sikre, at den unge sendes ud til et sted, hvor de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. Vi må derfor også tage forbehold i forbindelse med corona-situationen.


Er du interesseret, da kontakt:

sognepræst Jens Jacob Jensen, Aars,

tlf. 29906164 –

Mail: jjkj@km.dk


– eller


provst Hanne Petersen,

Vesthimmerlands Provsti, Kirkeplads 6, 9600 Aars

tlf. 98661027 / 96369732

mail: vesthimmerlands.provsti@km.dk


Kontakt:


Provst Hanne Petersen

Vesthimmerlands Provsti

Kirkeplads 6,

9600 Aars

Tlf nr. 98661027 / 96369732

mail: vesthimmerlands.provsti@km.dk