volontør 2023

Få en oplevelse for livet

(del gerne med en ung, interesseret)


Vesthimmerland provsti søger volontør til Cameroun


i Vesthimmerlands Provsti har vi en mangeårig tradition med at udsende en ung volontør i 3 måneder – oftest til et land i Afrika - for at deltage i det arbejde, som udføres af danske missionsselskaber. Efter udsendelsen står volontøren/den u-landsfrivillige en periode (typisk 3 måneder) til rådighed for sogne i Vesthimmerland provsti, for at fortælle om sine oplevelser for konfirmander, ved borgerarrangementer, sognemøder m.m.

I formidlingsperioden vil man få udbetalt lommepenge. 


Mission Afrika vil - efter hjemkomsten - gennem et formidlings-kursus give den unge inspiration til formidlingen. 


Udsendelsen sker gennem provstikomiteen ’Kirken i Verden’.
I efteråret 2023 - (september - oktober - november) - sker udsendelsen til Cameroun i nært samarbejde med Mission Afrika. (klik og se hjemmeside)


Som volontør:

  • Bliver du inspireret og du er en inspiration
  • Møder du nye kulturer og måder at udtrykke tro
  • Bliver du en del af et stærkt fællesskab og en anderledes hverdag


Vi tilbyder en kæmpeoplevelse, hvor provstiet – bortset fra en egenbetaling på kr. 12.000 – dækker alle direkte udgifter, som er forbundet med rejse og ophold.


Hvem er du?

Du er mindst 18 år, færdig med din ungdomsuddannelse.

Du kan klare dig på engelsk.

Du er bosiddende i Vesthimmerlands kommune.

Du er medlem af folkekirken.

Du har kørekort.


Det er for os naturligvis meget vigtigt at sikre, at den unge sendes ud til et sted, hvor de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. Vi må derfor også tage forbehold i forbindelse med corona-situationen.


Er du interesseret, da kontakt:

sognepræst Jens Jacob Jensen, Aars,

tlf. 29906164 –

Mail: jjkj@km.dk


– eller


provst Hanne Petersen,

Vesthimmerlands Provsti, Kirkeplads 6, 9600 Aars

tlf. 98661027 / 96369732

mail: vesthimmerlands.provsti@km.dk


Betingelser for at komme i betragtning:

  • Du skal være mindst 18 år og færdig med din ungdomsuddannelse
  • Du skal kunne klare dig på engelsk
  • Du skal være medlem af Folkekirken
  • Du skal være bosiddende i Vesthimmerlandskommune
  • Du skal have kørekort til brug ved foredragene 

Kontakt:


Provst Hanne Petersen

Vesthimmerlands Provsti

Kirkeplads 6,

9600 Aars

Tlf nr. 98661027 / 96369732

mail: vesthimmerlands.provsti@km.dk